Disclaimer coachprogramma’s en producten

Ingrid den Ouden Coaching -hierna te noemen IDOC-, vertegenwoordigt door Ingrid den Ouden, heeft haar uiterste best gedaan om de IDOC Coachprogramma’s zo goed en duidelijk mogelijk te maken en uit te dragen aan onze cliënten. Desalniettemin is deelname aan onze programma’s en het gebruik van gerelateerde producten (boeken, blogs, posts, social media etc.) geheel de verantwoordelijkheid en op eigen risico van de cliënt. De coach geeft geen garanties voor de juistheid, volledigheid, waarheid of de toepasbaarheid van de inhoud van de programma’s en de te bereiken resultaten.

 

IDOC is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade.

 

De coachprogramma’s geven geen medisch advies. Wanneer er gezondheidsklachten zijn, raden wij cliënten te allen tijde aan contact op te nemen met een huisarts of specialist. De informatie in onze programma’s is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of specialist wordt verstrekt.

 

Op de inhoud van onze programma’s is auteursrecht van toepassing. Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van IDOC worden gekopieerd of gebruikt. Illegale distributie leidt tot juridische stappen.

 

Disclaimer en privacy statement website

Wie gebruik maakt van de informatie op deze website gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

IDOC behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen. IDOC is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

 

IDOC streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan IDOC niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. IDOC aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

 

Persoonlijke gegevens
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal IDOC met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 

Copyright Ingrid den Ouden Coaching 2018